NDR en de Stichting Stable Trust | 5 ton in een “potje”

De Stichting Stable Trust is opgericht om bij te dragen aan lijfrentepolissen voor de professionals in de Draf- en Rensport. Bij haar oprichting kreeg zij van de NDR fl. 750.000. Een bedrag dat de Stichting Stable Trust nog altijd als reserve in kas moet houden. Daarnaast ontvangt de Stichting Stable Trust jaarlijks de helft van de boetepot.

De Stichting Stable Trust heeft amper verplichtingen

Doordat er slechts minimaal gebruik wordt gemaakt van de fondsen van Stable Trust is er een kapitaal ontstaan van ongeveer EUR 500.000. Ieder jaar wordt dit meer, doordat er zo’n € 10.000 van de NDR bijkomt, er belegd wordt en er weinig tot niets hoeft te worden uitgekeerd.

Aangezien € 10.000, door de krimp van de sport, voor de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport inmiddels een groot bedrag is geworden hebben we Stable Trust medio september verzocht af te zien van hun 50% van de boetepot. Dit dispensatieverzoek is door haar bestuur unaniem afgewezen en de vordering is met spoed opgeëist.

Onbereikbaar kapitaal zit vast in verouderde doelstellingen

Het is voor mij het bewijs dat haar bestuurders te ver af staan van onze professionele deelnemers en de moeilijke krimpsituatie waarin de sport zich bevindt.

De bestuurders van de Stichting Stable Trust beheren een groot kapitaal wat het eigendom is van de sport en haar deelnemers. Zij hebben toegegeven dat haar kapitaal met haar statutaire doelstelling en de huidige afdrachten alleen maar zal blijven groeien, maar desondanks krijgt iedereen nul op het request die toenadering zoekt en worden juridische stappen richting de St NDR niet geschuwd.

Geef openheid en praat met elkaar over nieuwe doelstellingen1364105

Ik roep u als deelnemers van de sport op om hier eens goed met elkaar over te praten. De Stichting Stable Trust beheert een enorm kapitaal dat u en de sport toekomt.

Het is een bedrag waarmee van de rente jaarlijks bijvoorbeeld de Derby opgehoogd kan worden, zodat de fokkerij en het eigendom wordt gestimuleerd. Er zou een marketingprogramma mee kunnen worden gefinancierd of een communicatiemedewerker van worden bekostigd. Ik kan me voorstellen dat er zelfs behoefte is aan de bekostiging van herscholing voor mensen die hun baan verliezen door de krimpende werkgelegenheid. Ik noem maar een paar voorbeelden.

De sport en jullie beroepssector kunnen het geld en de ondersteuning goed gebruiken, maar de huidige bestuurders van de Stichting Stable Trust interesseert dit helemaal niets en zij houden stug vast aan hun originele doelstellingen.

En er zijn meer van die potjes

Stable Trust is een grote onder de “potjes” binnen onze sport, maar er zijn er zeker meer. Leest u dit en beheert u ook zo’n potje met een doelstelling die aan de huidige tijd kan worden aangepast, zet dan alstublieft die stap.

Er zijn drafbanen die moeten vechten voor iedere euro en niet meer weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen en mooie initiatieven sterven omdat de Stichting NDR niet aan financiële verzoeken kan voldoen.

Door de krimp vallen er slachtoffers en die kunnen mede voorkomen worden door het verborgen kapitaal binnen de sport.

Ik heb dit onderwerp op persoonlijke titel aangekaart en hoop ermee te bewerkstelligen dat er openheid komt over de inhoud van de “potjes”, er samen over wordt gesproken en er nieuwe doelstellingen voor worden opgesteld die de sport en haar deelnemers ten goede komen.

 

Alfred Rooks

bestuurslid Stichting NDR

op persoonlijke titel

Alfred Geschreven door:

Trotse vader, met schitterende vrouw en prachtige fietsen | Velominatus | Organisatieadviseur | Bestuurslid van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport |

SCHRIJF ALS EERSTE EEN REACTIE

Geef een reactie